torsdag 13 juni 2019

Jag är med i en lärobok!

För en tid sedan hörde Britt Klintenberg och Annette Pedersen som är läroboksförfattare av sig till mig. De höll på att skriva en lärobok i svenska som andraspråk för högstadiet och gymnasiet och skulle ha med en text om bloggar. I texten ville de använda min blogg som ett exempel. Här om dagen fick jag hem boken som heter Upptäck språket och består av en textbok och en övningsbok. De har så fina omslag och verkar ha ett intressant innehåll!

Böckerna är anpassade för elever i högstadiet och gymnasiet som är på väg mot att klara kunskapskraven i svenska som andraspråk för årskurs 9. Textboken är uppdelad i olika kapitel som handlar om till exempel skolan, fritiden, framtiden, kärlek och demokrati och texttyper. Jag tycker att texterna verkar väldigt välskrivna och intressanta. I övningsboken finns övningar kopplade till texterna som eleverna kan jobba med. Om du arbetar som lärare i högstadiet eller gymnasiet tycker jag verkligen att ni borde köpa in de här böckerna till ämnet svenska som andraspråk. 

Texten jag är med i heter Bloggandet har exploderat och i övningsboken finns uppgift till texten. Där ska eleverna gå in på min blogg och ta reda på vad jag skriver om, hur gammal jag är, vilken bok jag recenserade senast och vilket betyg jag ger boken. De ska också fundera själva på vad de skulle vilja läsa om i en blogg och vad de själva skulle skriva om ifall de hade en blogg. Sedan finns det också två övningar som handlar om verb relaterade till bloggar. Eleverna ska böja olika verb och sedan sätta in dem i en text.


 Jag tycker att det känns så roligt att jag är med i en lärobok och att elever kommer läsa om min blogg och göra uppgifter genom att gå in på min blogg. Att en text om min blogg kommer att vara tryckt i en bok blir en annan sak än min blogg som finns på internet. Jag är så glad över det här och hoppas på att de som arbetar med Upptäck språket kommer att inspireras! 


5 kommentarer: