torsdag 2 januari 2020

Läsningen 2019 och mål för 2020

2019 är slut och det var ett riktigt bra läsår för min del! Mitt första mål från förra året var att läsa de böcker jag vill oavsett vilka böcker det är och det tycker jag att jag har gjort. Mitt andra mål var att läsa minst 85 böcker och det klarade jag med råge. Jag läste totalt 147 böcker under året, vilket är ett stort rekord för mig. 2018 läste jag 128 böcker vilket betyder att jag läste 19 fler böcker det här året. Av de 147 lästa böckerna 2019 var30 stycken bilderböcker
  • 30 stycken bilderböcker
  • 20 stycken kapitelböcker för 6-9 år
  • 28 stycken kapitlböcker för 9-12 år
  • 36 stycken ungdomsböcker
  • 33 stycken vuxenböcker
Utöver de böckerna har jag också lyssnat på 31 stycken ljudböcker som jag räknat för sig. 

Under året har jag verkligen tagit mig tid till att läsa och det vill jag fortsätta göra även 2020. Jag gillar att läsa böcker i olika genrer och för olika åldrar och tycker att det har blvivit en bra bredd på böckerna jag läst. 2020 kommer det ske många förändringar i mitt liv, jag tar studenten i juni och sedan börjar en helt ny vardag. Jag vet därför inte hur mycket jag kommer hinna läsa så jag tänker att mitt mål får bli att läsa 90 böcker under året. Då har jag höjt det lite men det är ändå inte för stort. Jag vill också fortsätta med mitt projekt att läsa alla Astrid Lindgrens utgivna böcker. Så alltså blir målen för år 2020: 

  •  Läsa minst 90 böcker 
  •  Fortsätt med projekt läsa Astrid Lindgren

Hoppas 2020 blir ett bra läsår! 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar